Tárgyleírás

Vizsgatételsor: vizsgatételek és tankönyvi referenciák

Félévközi eredmények táblázata itt frissül!

 

Aktuális hirdetmény: a zárthelyi dolgozat írása május 2-án, az első előadás idejében történik az órán megbeszéltek szerint. Időtartam: maximum 45 perc. Tanagyag: az április 25-i előadásig bezárólag valamennyi előadás és gyakorlat anyaga.

 

Tantárgykövetelmények és választható gyakorlati feladatok listája

 

Tárgyleírás:

Az tárgy célja a számítógépes grafika alapvető fogalmainak és eszközeinek megismerése és gyarkolati kipróbálása, egy heti 3x45 percet magába foglaló tanóra keretében.
Alkalmanként rövid elméleti bevezetés után az ismertetett módszerek OpenGL megvalósítására helyezzük a hangsúlyt.

A tantárgy oktatója és elérhetősége: Dr. Benedek Csaba, e-mail: benedek.csaba_at_itk.ppke.hu


Óraszám: heti 2 óra (90 perc) előadás és kéthetente 2 óra (90) perc laborgyakorlat
Kreditszám: 3
Követlemény: vizsga

 

A tárgy tematikája

A tárgy tematikája:

(1) Bevezetés, OpenGL alapok,

(2) Geometriai modellezés,

(3) Geometriai transzformációk,

(4) 2D képszintézis és 3D valósidejű inkrementális képszintézis

(5) Animációk,

(6) Színek és megvilágítás,

(7) Világmodellek és textúrák

(8) 3D pontfelhő alapú helyszínábrázolás és megjelenítés

(9) Térinformatikai alkalmazások