Tárgyleírás

Tárgyleírás:

Az tárgy célja a számítógépes grafika alapvető fogalmainak és eszközeinek megismerése és gyarkolati kipróbálása.
Elméleti bevezetés mellett az ismertetett módszerek OpenGL megvalósítására helyezzük a hangsúlyt.

A tantárgy felelős oktatója és elérhetősége: Dr. Benedek Csaba, egyetemi docens, e-mail: benedek.csaba_at_itk.ppke.hu

Gyakorlatvezetők: Nagy Balázs, H. Zováthi Örkény


Óraszám: hetente 2 óra (90 perc) előadás és 2 óra (90) perc laborgyakorlat
Kreditszám: 4
Követlemény: vizsga

A tárgy tematikája

A tárgy során érintett területek:

(1) Bevezetés, OpenGL alapok,

(2) Geometriai transzformációk,

(3) Geometriai modellezés,

(4) 2D képszintézis és 3D valósidejű inkrementális képszintézis

(5) Animációk,

(6) Színek és megvilágítás,

(7) Világmodellek és textúrák